ανασκάπτω


ανασκάπτω
ανασκάπτω, ανέσκαψα βλ. πίν. 11 και πρβλ. ανασκάβω

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἀνασκάπτω — dig up pres subj act 1st sg ἀνασκάπτω dig up pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ανασκάπτω — (AM ἀνασκάπτω) 1. σκάβω εκ νέου, σκάβω σε βάθος 2. ξεριζώνω, ξεχώνω 3. (στη γλώσσα τής Αρχαιολογίας) σκάβω αναζητώντας ευρήματα 4. κατεδαφίζω, καταστρέφω ολοκληρωτικά …   Dictionary of Greek

  • ανασκάπτω — [анаскалто] р. откалывать, производить раскопки …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • ἀνασκάψουσιν — ἀνασκάπτω dig up aor subj act 3rd pl (epic) ἀνασκάπτω dig up fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀνασκάπτω dig up fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνεσκαμμένα — ἀνασκάπτω dig up perf part mp neut nom/voc/acc pl ἀνεσκαμμένᾱ , ἀνασκάπτω dig up perf part mp fem nom/voc/acc dual ἀνεσκαμμένᾱ , ἀνασκάπτω dig up perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκαπτομένων — ἀνασκάπτω dig up pres part mp fem gen pl ἀνασκάπτω dig up pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκαπτόμενον — ἀνασκάπτω dig up pres part mp masc acc sg ἀνασκάπτω dig up pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκαφέντα — ἀνασκάπτω dig up aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀνασκάπτω dig up aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκάπτει — ἀνασκάπτω dig up pres ind mp 2nd sg ἀνασκάπτω dig up pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνασκάπτουσι — ἀνασκάπτω dig up pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀνασκάπτω dig up pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)